Elevskabe

Skal du starte det nye skoleår med dit eget skab på skolen?

Kære forældre og elever

Skolen har et samarbejde med Elevskab.dk, der tilbyder elevskabe på lejebasis og tiden nærmer sig tidspunktet for bookinger til det nye skoleår.

Formålet med skabene er at tilbyde eleverne en mulighed for at opbevare deres bøger, tøj, tasker og elektronisk udstyr, som ikke bliver brugt i undervisningen, på en sikker og forsvarlig måde samt at lette byrden for børnene mht. daglig transport af bøger. Desuden mindskes risikoen for tyveri.

Nyt skab: Skal du starte skoleåret op med et skab, bør det være booket inden d. 1. Juli, da der opstilles eventuelle ekstra skabe i Juli måned.

Booking, betaling og evt. spørgsmål administreres alt sammen af Elevskab.dk, via web-siden: www.elevskab.dk.

For spørgsmål og ved problemer kontakt os gerne på info@elevskab.dk.

 

Sommerhilsen fra

Elevskab.dk

Buskort

Dit barn kan få et buskort hvis:

  • Campusskolen er elevens distrikt skole
  • og eleven som 7.-9. klasseelev har mere end 7 km til skole
  • eller som 10. klasseelev har mere end 9 km til skole

Er Campusskolen ikke elevens distriktskole, kan I, såfremt eleven var berettiget til buskort på distriktskolen, få et buskort tildelt med samme antal zoner, som eleven ville havde fået på distriktskolen.

Hvordan får jeg et buskort?
For at få et buskort, skal eleven henvende sig på skolens kontor. Såfremt eleven er berrettiget til et buskort, kan kortet blive bestilt til elevens privatadresse eller til skolen.
Hvis kortet sendes til skolens adresse, vil eleven få besked via Intra når det kan hentes.

OBS Hvis eleven bor i en anden kommune end Ringsted, er det elevens egen kommune som skal kontaktes for regler om buskort.

Forsvundne buskort
Hvis et buskort er blevet væk, skal Borgerservice kontaktes med elevens navn og klasse.

Læs mere om buskort her.