Sundhedsplejens arbejde

Den kommunale Sundhedstjeneste består af 12 sundhedsplejersker, en ledende sundhedsplejerske, 1 sekretær og 2 pædagoger.
Formålet med Sundhedstjenesten er, at vi i samarbejde med forældre og lærere bidrager til, at eleverne får en sund opvækst.

Hvornår ser Den kommunale Sundhedstjeneste eleverne:

  • 7. klasse. Sundhedsprofil tilbydes og individuel opfølgning med afsæt i denne.   Sundhedspædagogisk opfølgning tilbydes med afsæt i klassens sundhedsprofil.
  • 7. og 8. klassetrin.  Eleverne ses efter behov. Det kan være - efter aftale med elev og forældre - eller efter aftale med lærer, pædagog mv.- eller efter sundhedsplejerskens vurdering.
  • 9. klasse. Sundhedsprofil af eleven og udskolings-undersøgelse/-samtale ved sundhedsplejersken.

Hvordan arbejder vi på skolen

Sundhedsprofil
En sundhedsprofil giver et overblik over elevens aktuelle sundhedstilstand i forhold til deres livsstil, levevilkår og livskvalitet. Opfølgning på sundhedsprofilen sker i et tæt samarbejde med elev, forældre og lærer.

Udskolingsundersøgelsen
Udskolingsundersøgelsen tager afsæt i et udleveret spørgeskema samt sundhedsprofil for at kunne give en samlet vurdering af elevens helbred og sundhedsadfærd.  Målet er at udvikle elevens handlekompetencer, så eleven på sigt bliver i stand til at tage vare på egen sundhed og trivsel.  Eleven måles, vejes og tilbydes høretest og farvesyn såfremt det er relevant.

Individuel kontakt
Udover de planlagte kontakter har sundhedsplejersken kontakt med elever efter individuelle ønsker. Vi taler med eleverne enkeltvis eller i grupper. Der kan efter aftale med klasselærer gives undervisning i sundhedspædagogiske emner.

Samarbejde
Vi samarbejder først og fremmest med forældre og elever. Derudover samarbejder vi med lærere og pædagoger – samt andre faggrupper, der har betydning for elevens sundhed og trivsel i hverdagen. Eleven kan enten selv henvende sig hos sundhedsplejersken eller indkaldes efter aftale / accept fra forældre. Elever over 15 år jf. lovgivningen behøver ikke forældreaccept forud for samtale. Elever under 15 år deltager kun i sundhedssamtaler og undersøgelser efter forældrenes accept.

Administrativ medarbejder

Tine Kristiansen

Træffes alle hverdage kl 09.00 - 13.00

Mail: thk@ringsted.dk
Telefon: 57 62 75 90

Sundhedsplejerske

Anette Larsen

Træffes tirsdag kl. 12.00 - 13.00

Tlf.: 57 62 75 91
Mobil: 22 71 62 57

Sundhedsplejerske

Vicky Kerff

Træffes fredag kl. 12.00 - 13.00

Telefon. 57 62 75 97