Fokus på bevægelse

Campusskolen sætter eleverne i bevægelse
Uddannelse af alle skolens lærere har givet mere og bedre idræt og bevægelse i skoledagen.

Idræt og bevægelse i skoledagen giver gladere og sundere elever og øger indlæring. Det viser talrige undersøgelser på området. Derfor har alle undervisere og ledere fra Campusskolen i løbet af det igangværende skoleår været på efteruddannelse i netop idræt og bevægelse.

Uddannelsen er sket i Krop & Kompetencer, der er et partnerskab mellem Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Skoleidræt og VIA University College med støtte fra A.P. Møller Fonden. Forløbet har været gennemført over skoleåret 2016/17 og sikrer, at både undervisere og ledere har fået undervisning i teori og konkrete øvelser. Formålet er mere kvalitet i bevægelsen for eleverne, herunder en sjovere og mere varieret skoledag, der understøtter eleveres sundhed, læring og trivsel.

Campusskolen er en af 4 skoler i Ringsted, der deltager i Krop & Kompetencer. På landsplan har sammenlagt 4300 undervisere og 245 ledere været igennem forløbet de seneste to skoleår