Anbefaling køb af enhed

Anbefaling til køb af egen enhed til skolebrug:

Campusskolen anbefaler, at man køber en PC, der er baseret på Windows. Det kan fx være af mærkerne Dell, HP, Lenovo, Acer, Asus m.fl.
Vi anbefaler en PC med minimum 4GB RAM og 128 GB harddisk.

Vi anbefaler ikke, at man køber MAC (Apple), da nogle af skolens programmer ikke er kompatible med MAC.
Vi anbefaler ikke, at man køber Chromebook, da de ikke er kompatible med skolens programmer og printere.
 

Fokus på bevægelse

Campusskolen sætter eleverne i bevægelse
Uddannelse af alle skolens lærere har givet mere og bedre idræt og bevægelse i skoledagen.

Idræt og bevægelse i skoledagen giver gladere og sundere elever og øger indlæring. Det viser talrige undersøgelser på området. Derfor har alle undervisere og ledere fra Campusskolen i løbet af det igangværende skoleår været på efteruddannelse i netop idræt og bevægelse.

Uddannelsen er sket i Krop & Kompetencer, der er et partnerskab mellem Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Skoleidræt og VIA University College med støtte fra A.P. Møller Fonden. Forløbet har været gennemført over skoleåret 2016/17 og sikrer, at både undervisere og ledere har fået undervisning i teori og konkrete øvelser. Formålet er mere kvalitet i bevægelsen for eleverne, herunder en sjovere og mere varieret skoledag, der understøtter eleveres sundhed, læring og trivsel.

Campusskolen er en af 4 skoler i Ringsted, der deltager i Krop & Kompetencer. På landsplan har sammenlagt 4300 undervisere og 245 ledere været igennem forløbet de seneste to skoleår