Udmelding af elev

Udmeldelse skal ske skriftligt og sendes på mail til skolens mailadresse campusskolen@ringsted.dk.

Det er vigtigt at udmeldelsen indeholder information om, hvilken skole eleven udmeldes til og en dato for sidste skoledag på Campusskolen.

 

HUSK at hvis I udmelder jeres barn, skal alle udlånte bøger og materiale afleveres inden sidste skoledag. Hvis de ikke bliver afleveret, vil I modtage en opkrævning på materialerne.