Hvad laver skolebestyrelsen?

Skolebestyrelsen skaber de lokale rammer for dit barns skolegang. Bestyrelsen består af 7 forældre, 2 elever og 2 medarbejdere. Desuden deltager skolelederen og viceskolelederen i vores møder.  Vi arbejder for at Campusskolen har de bedste rammer for elevernes trivsel og læring, så alle udvikler deres potentiale, så meget som muligt. Det foregår bl.a. ved, at vi udarbejder principper for skolens virke og sætter fokus på vigtige emner. I den kommende tid vil vi bl.a. have fokus på at få linjerne og skole-hjemkommunikationen til at fungere optimalt og at få implementeret skolereformen. Vi mødes ca. 11 gange årligt. Desuden holder vi et halvårligt møde med skolens kontaktforældre.