Om UU-Vestsjælland på Campusskolen

Som uddannelsesvejledere på Campusskolen er vi i samarbejde med skolens ledelse, lærer og forældre ansvarlige for, at eleverne i 8. - 9. og 10. klasse arbejder med deres valgkompetencer. Måden vi arbejder med elevens valgkompetencer, sker igennem kollektiv vejledning i klasserne, praktikker, introduktionskurser og brobygningsforløb som vi arrangere og koordinere i overbygningen. I forældre kan derfor med fordel stille de gode og åbne spørgsmål – sådan eleven får reflekteret og udvidet perspektivet i forhold til sine valgkompetencer.
Derudover virker vi som inspiratorer og konsulenter omkring arbejdet med den obligatoriske UJ-undervisning (uddannelse og job) i 7.- 9. klasse, bl.a. med inspirationsmateriale til undervisningen inden for UJ-området.

Vi arrangerer forældreaften for 7. årgang i 2017, forældrekurser (a 4 moduler) for 8. årgang i efteråret 2017 og deltager derfor IKKE på forældremøder på disse årgange. Det er tilbud som vi vil opfordre alle forældre at deltage i, fordi det er blevet forældrenes ansvar at vejlede børnene i forhold til uddannelsesvalg samt ansøgningsprocedure til ungdomsuddannnelserne. Med en ny vejlederreform, skal vi som UU-vejledere ”kun” vejlede de ikke uddannelsesparate elever.  I 9. klasse deltager vi kortvarigt på et forældremøde og her vil overskriften være ”dit barn – din vejledning – dit ansvar”.

Vores primære ansvar som vejledere er at sørge for at eleverne får indsigt i og forståelse for de uddannelsesmuligheder, der er efter 9. klasse, og at eleverne i forbindelse med valg af uddannelse er blevet klædt på igennem denne kollektive vejledning m.m.. Vi har ansvaret for de ikke-uddannelsesparate elever og skal derfor samarbejde meget med skolen og forældre herom.

Læs mere om vejledning og uddannelser her

På hjemmesiden www.uuvestsjaelland.dk eller www.ug.dk kan du læse mere om vejledning og uddannelser. Her kan du også gå ind som forældre, elev eller lærer og læse om:

  • Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne
  • Forhold og regler omkring praktik
  • Finde links til alle ungdomsuddannelser i vores område
  • En masse andet relevant omkring vejledning

Har du spørgsmål omkring uddannelse, er du meget velkommen til at kontakte os enten i træffetiden på skolen eller på mail/mobil.
Træffetid på skolen mandag til torsdag kl. 8:30-14:00

 

Vejleder

Anette Jørgensen

Telefon: 30 10 69 71
Mail: anmaj@ringsted.dk

Vejleder

Tine Nihøj
Telefon: 30 10 69 73
Mail: tibin@ringsted.dk 

Vejleder

Jeanette Lystrup
Telefon: 30 10 69 83
Mail: jely@ringsted.dk