SSP

SSP-konsulenterne er et koordinerende, netværksdannende bindeled mellem skole, social myndighed og politi. Herudover koordineres og samarbejdes med en lang række andre samarbejdspartnere i formelle som uformelle netværk.

Målgruppen for det forebyggende arbejde er alle børn og unge til og med 17 år. Derudover tilbydes rådgivning til tredjepersoner i det felt, hvor de unge lever og opholder sig, eksempelvis til forældre, lærere, pædagoger, foreninger, venner og kærester.

Forebyggelse er i denne sammenhæng forebyggelse af mistrivsel, kriminalitet og misbrug samt hvad der direkte eller indirekte relaterer sig i den tidlige indsats overfor børn & unge i henhold til forskellige former for risikoadfærd. Den samlede SSP indsats omfatter desuden opsøgende arbejde på gadeplan, i skole, særlige boligkvarterer, samt kontakt til foreninger, klubber, arrangementer og ungegrupperinger.

SSP tilstræber at være på Campusskolen ugentligt - tirsdage, onsdage og torsdage.
 

Jonas Helgesen

Tlf.: 41380663
Mail: jhe@ringsted.dk

Stig S. Laursen

Tlf.: 25230402
Mail: ssl@ringsted.dk

 

Søren Helmersen

Tlf.: 25230405
Mail: shel@ringsted.dk